מרזבים סתומים או חסומים שאינם מטופלים כראוי עלולים לגרום לתגובות שרשרת הרסניות: מי הגשמים לא יוכלו להתנקז החוצה מן המרפסות או מהגגות. באין ניקוז ראוי, מי הגשמים עלולים לחדור לתוך הבית לגרום לרטיבויות באזורים מסוימים, גרימת נזק מבני לקירות הבית ו/או הרצפות , היווצרות כתמי עובש, פטריות , היווצרות אזורים עם מים עומדים- תופעה המלווה בריחות רעים וקינון יתושים וכדומה.

מותר לציין כי פגעים אלה אינם בריאים לדיירי הבית ובוודאי שאינם תורמים לחזות האסתטית ולאווירה הנעימה שבבית. המעברים במרזבים חייבם להיות חופשיים ונגישים! בטון במרזב בוודאי שלא מאפשר להם לעשות את עבודתם.

איך זה קורה?

בטון במרזב יכול להיגרם כתוצאה מעבודת שיפוץ או בניית חדר נוסף / מרפסת בבית קיים. תוך כדי עבודת השיפוצים קורה שבטון נשפך בשוגג לתוך המרזב.

כאן נכנסים לתמונה "המומחים לאינסטלציה"

אנו החברה היחידה בארץ אשר בבעלותה רובוט משוכלל תוצרת גרמניה, טכנולוגיה מתקדמת ומשוכללת ביותר. רובוט זה מיועד, בין השאר, לריסוק בטון במרזב או בטון בביוב, וזאת מבלי לגרום למערכת נזק מבני.
ראשו של הרובוט בנוי בראש מתכת שמסתובב מהר מאוד ומשייף, כותש ומרסק בטון במרזב או בטון בביוב, מפורר אותו לחתיכות קטנות ואחר כך כותש אותו לאבקה דקיקה.
ריסוק הבטון והפיכתו למצב אבקתי משחרר את הסתימה ומסלק מהמערכת את הבטון המרוסק והמיותר, וזאת, מבלי לסכן את תקינותם של המרזבים ואת תקינותה של מערכת הביוב. רובוט זה מסוגל לאתר את מיקום הבעיה, לחדור אליה נקודתית ולא לחבל או לסכן את יתר מרכיבי המערכת.