ביוקלין – פתרון ירוק מנצח למניעת סתימות ריחות וחידוש בצנרת הביוב!

בקטריות שנועדו לחסל כל פסולת אורגנית ודטרגנטית בצנרת הביוב ובכל פתח ניקוז של צנרת הביוב.

חומרים כימיים, חודרים לצנרת הביוב ושטים על הדופן התחתונה, לעומת ביוקלין שנמצא במגע עם כל חלל צנרת הביוב.

הבקטריות מעכלות את כל הפסולת ובכך מונעות גם ריחות רעים, שהפסולת היא מקור הריח.

ביוקלין לחידוש הצנרת

ביוקלין – מוצר ירוק מנצח!

חומרים למניעת סתימות וריחות בביוב
חומרים למניעת סתימות וריחות בביוב – ביוקלין